ATC: Productos radiofármacos para diagnóstico (V09)

  • V09A Sistema nervioso central 
  • V09B Esqueleto 
  • V09C Sistema renal 
  • V09D Hígado y sistema retículo endotelial 
  • V09E Sistema respiratorio 
  • V09F Tiroides 
  • V09G Sistema cardiovascular 
  • V09H Detección de inflamación e infecciones 
  • V09I Detección de tumores 
  • V09X Otros productos radiofármacos para diagnóstico