CIE-10: Desnutrición (E40 a E46)

  • E40 Kwashiorkor
  • E41 Marasmo nutricional
  • E42 Kwashiorkor marasmático
  • E43 Malnutrición calórico-proteica grave no especificada
  • E44 Malnutrición calórico-proteica de grado moderado y leve
  • E45 Retraso del desarrollo secundario a malnutrición calórico-proteica
  • E46 Malnutrición calórico-proteica no especificada