CIE-10: Desnutrición (E40 a E46)

Enfermedades y síntomas comunes según CIE-10
>
CIE-10: Desnutrición (E40 a E46)
 • E40 Kwashiorkor
 • E41 Marasmo nutricional
 • E42 Kwashiorkor marasmático
 • E43 Malnutrición calórico-proteica grave no especificada
 • E44 Malnutrición calórico-proteica de grado moderado y leve
  • E44.0 Malnutrición calórico-proteica moderada
  • E44.1 Malnutrición calórico-proteica leve
 • E45 Retraso del desarrollo secundario a malnutrición calórico-proteica
 • E46 Malnutrición calórico-proteica no especificada
Publicidad