CIE-10: Diabetes mellitus (E08 a E13)

  • E08 Diabetes mellitus debida a afección subyacente
  • E09 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia química
  • E10 Diabetes mellitus tipo 1
  • E11 Diabetes mellitus tipo 2
  • E13 Otro tipo de diabetes mellitus especificada