CIE-10: Polineuropatías y otros trastornos del sistema nervioso periférico (G60 a G65)

Enfermedades y síntomas comunes según CIE-10
>
CIE-10: Polineuropatías y otros trastornos del sistema nervioso periférico (G60 a G65)
 • G60 Neuropatía hereditaria e idiopática
  • G60.0 Neuropatía hereditaria motora y sensorial
  • G60.1 Enfermedad de Refsum
  • G60.2 Neuropatía asociada con ataxia hereditaria
  • G60.3 Neuropatía progresiva idiopática
  • G60.8 Otras neuropatías hereditarias e idiopáticas
  • G60.9 Neuropatía hereditaria e idiopática, no especificada
 • G61 Polineuropatía inflamatoria
  • G61.0 Síndrome de Guillain-Barré
  • G61.1 Neuropatía por suero
  • G61.8 Otras polineuropatías inflamatorias
   • G61.81 Polineuritis desmielinizante inflamatoria crónica
   • G61.89 Otras polineuropatías inflamatorias
  • G61.9 Polineuropatía inflamatoria, no especificada
 • G62 Otras polineuropatías y las no especificadas
  • G62.0 Polineuropatía inducida por fármacos
  • G62.1 Polineuropatía alcohólica
  • G62.2 Polineuropatía debida a otro agente tóxico
  • G62.8 Otras polineuropatías especificadas
   • G62.81 Polineuropatía del paciente crítico
   • G62.82 Polineuropatía inducida por radiación
   • G62.89 Otras polineuropatías especificadas
  • G62.9 Polineuropatía, no especificada
 • G63 Polineuropatías en enfermedades clasificadas bajo otro concepto
 • G64 Otros trastornos del sistema nervioso periférico
 • G65 Secuelas de polineuropatías inflamatorias y tóxicas
  • G65.0 Secuelas del síndrome de Guillain-Barré
  • G65.1 Secuelas de otros tipos de polineuropatía inflamatoria
  • G65.2 Secuelas de polineuropatía tóxica
Publicidad